Letnie zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej
(tzw. Lato w  mieście) w tym roku odbywały się pod hasłem
„PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”.
Zapraszamy do obejrzenia filmowych relacji!
TYDZIEŃ DRUGI

 

TYDZIEŃ PIERWSZY