PLAN ZAJĘĆ

ZAJĘCIA

PROJEKTY EDUKACYJNE

DYREKTOR – JAROSŁAW ROLA
KOORDYNATORKI – URSZULA FILA, PATRYCJA GŁÓWKA-SAWICKA