Plan zajęć

ROK 2022/2023

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna przy FPLzN jest to niepubliczna, specjalna placówka kształcenia i wychowania pozaszkolnego przeznaczona dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Placówka działa na bazie lokalowej Szkoły Podstawowej Niepublicznej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami
Jej celem jest realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, kulturalnych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych.
Organizowane w jej ramach zajęcia mają charakter profilaktyczny, wychowawczy, terapeutyczny i edukacyjny. W tym roku są to zajęcia arteterapeutyczne, samoobsługowe, plastyczne, muzyczne, sensoryczne, ruchowe, komputerowe, ogólnorozwojowe i świetlicowe.

ROK 2021/2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Czytanki opowiadanki Boccia Kraina samodzielności Boccia Dźwięki muzyki
Dźwięki muzyki Bliżej natury Puzzlomania Internet na co dzień Gałgankowo
Klubik ekoartystyczny Dźwięki muzyki Sensoryczne pory roku Kraina samodzielności Internet na co dzień
Kraina samodzielności Malowanie palcami Strefa relaksu Muzyczne bajanie Kraina samodzielności
Sensoryczne opowieści Kraina samodzielności Świat dźwięków Sensorycznie wszystko gra Kram z zabawkami
Świat dźwięków Sensoryczne pory roku Świat zwierząt Świat gier Maluję, słucham, zgaduję
Tańcograjki Świat dźwięków Warszawskie opowieści Świat zwierząt Piątek z książką i filmem
W krainie baśni W krainie baśni, bajek, legend Z kamerą wśród zwierząt W świecie muzyki Plastyczne isnpiracje