Wychowawca: Tomasz Szmigielski-Narbutt
Asystent: Maciej Szulc

Materiały opracowane przez nauczycieli Szkół Niepublicznych przy FPLzN zawierają znaki graficzne PCS z programu Boardmaker firmy Tobii Dynavox lub piktogramy PIC lub symbole Mówik.