DYREKTOR – JAROSŁAW ROLA
WICEDYREKTOR – MONIKA KŁYKOCIŃSKA

ZR-W A

ZR-W C

ZR-W D

ZR-W E

Klasa 1E

Klasa 1D 2D 3D

Klasa 2B 3E

Klasa 3B 4B

Klasa 4A 5A

Klasa 6C 7C

Klasa 3A 6A 7A 8A

Materiały opracowane przez nauczycieli Szkół Niepublicznych przy FPLzN zawierają znaki graficzne PCS z programu Boardmaker firmy Tobii Dynavox lub piktogramy PIC lub symbole Mówik.