Dekalog Asystencji Osobistej

Bardzo prosimy, by wsparli Państwo sobotni protest sojuszników wyrównania szans
dla Osób z Niepełnosprawnością.
Protest 2119 przeciwko podpisaniu ustawy o Asystencji Osobistej. Na początku marca, w reakcji na brak konsultacji przy pracach nad ustawą na asystencji, cześć środowiska podpisała się pod listem protestacyjnym.
Sformułowano w nim Dekalog Asystencji Osobistej.
Protest rusza 13 maja (sobota), godzina 15:00 spod Kolumny Zygmunta w Warszawie.
Dekalog Asystencji osobistej_x2