Wrzesień

GRZYBY

DARY JESIENI

SENSOPLASTYKA – PIASEK

KOMUNIKACJA Z PANIĄ AGATĄ

POGODA

ZAJĘCIA Z PANIĄ AGATĄ

ŻAGLÓWKA

PIŁKA

SENSOPLASTYKA – GALARETKA

MORZE

SPACER

ZAJĘCIA PORANNE

ZAJĘCIA W OGRODZIE

ZAGADKI I ĆWICZENIA MANIUPULACYJNE

DZIEŃ KROPKI

W-F

ZAJĘCIA Z KOMUNIKACJI

MUZYKA 

WYBORY KLASOWE