Wychowawca: Barbara Olszowy
Asystentka: Dorota Tywonek