Marzec

BOCIANY

PRZYWITANIE WIOSNY

W MARCU JAK W GARNCU

ELEMENTY SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

KOMUNIKACJA

WIOSENNE PTAKI

DZIEŃ KOBIET

ZAJĘCIA PORANNE

DEKORACJE OKIENNE