WRZESIEŃ W KLASIE 5A

Malujemy, spacerujemy, koncert w rytmach samby, w ogródku, śniadanie w parku, integracja sensoryczna w ogródku, w Rysinach, spacer w deszczu…