ZIMA W KLASIE 5A

Urodziny Julki, zimowy napój rozgrzewający, wycieczka do lasu, wizyta w kawiarni, sala doświadczania świata, dogoterapia