Wiosenne zdjęcia klasy 1/2/3 D

Zajęcia komputerowe Basi, Filipa, Hani i Tomka; Wycinanie filcowych elementów; Wielkanoc klasowa; Sianie wiosennych kwiatów; Ścieżka sensoryczna; Koncert; Dzień Bosej Stopy; Dogoterapia