MARZEC W ZR-W A

Wizyta w ogrodzie szkolnym, zabawa masą slime, Poranek Muzyczny i spacer, ponownie w ogrodzie