SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład SU, akcje: sadzimy tulipany, żonkile i krokusy; Dzień Edukacji Narodowej, wybory do SU, rozpoczęcie roku szkolnego