SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Akcje SU – Dzień Edukacji Narodowej, wybory do SU, rozpoczęcie roku szkolnego