DYREKTOR – JAROSŁAW ROLA
WICEDYREKTOR – MONIKA KŁYKOCIŃSKA

Klasa 7D SP 2B SPdP

Klasa 1A /2A /3A

Materiały opracowane przez nauczycieli Szkół Niepublicznych przy FPLzN zawierają znaki graficzne PCS z programu Boardmaker firmy Tobii Dynavox lub piktogramy PIC lub symbole Mówik.