Zajęcia rozwijające
komunikowanie się

Wychowanie fizyczne

Religia

Zajęcia rozwijające
kreatywność

Funkcjonowanie osobiste
i społeczne

Zajęcia kształtujące
kreatywność

Przysposobienie do pracy