Misja szkoły

Misją naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych możliwości i potrzeb do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu. Stawiamy na pełną integrację dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, szeroko rozumianą aktywność uczniów oraz rozwój umiejętności budowania relacji społecznych i porozumiewania się z innymi.

Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wykwalifikowanej kadrze dostosować metody i formy współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz sukcesywnie, krok po kroku wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne podczas jego pobytu w placówce.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!

Realizacja misji Szkoły jest oparta na szerokiej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Jesteśmy otwarci na kontakty z instytucjami mogącymi wesprzeć nasze przedsięwzięcia.

dyrektor Jarosław Rola