29 września 2020 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i na świecie wybory odbyły się w innej niż dotychczas formule z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Głosowanie odbywało się w każdej sali za zamkniętymi drzwiami. Oddane głosy w formie tradycyjnej wychowawcy/nauczyciele/asystenci wprowadzili następnie drogą elektroniczną do ankiety programu Microsoft Forms dla aplikacji Microsoft Teams. Organizatorzy policzyli głosy, z których wyłoniono zwycięzców. 30 września br. o godzinie 10.30 ogłoszono wyniki przez szkolny radiowęzeł i podczas spotkania pracowników szkoły na Teams. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Julia, a jej zastępcą Piotr. W skład Samorządu weszli także: Barbara, Michał, Kacper, Aleksandra, Barbara, Filip, Michał, Patrycja, Antonina oraz Ewelina. Po ogłoszeniu wyników wyborów oficjalnie pożegnano (za pomocą radiowęzła i spotkania na Teams) Panią Iwonę, szkolnego psychologa, która zakończyła 30 września br. pracę w naszej szkole. Zarówno z ust Pani Iwony, jak i Dyrekcji padły ciepłe słowa podziękowania za owocną współpracę oraz życzenia sukcesów na kolejnych etapach ścieżki zawodowej.