30 września 2021 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i na świecie wybory odbyły się w formie znanej z ubiegłego roku. 29 września klasy i zespoły klasowe przeprowadziły losowania we własnym gronie, za zamkniętymi drzwiami, a następnie wprowadziły głosy do ankiety programu Microsoft Forms dla aplikacji Microsoft Teams. Organizatorzy policzyli głosy, z których wyłoniono głównych kandydatów. Klasy i zespoły klasowe przygotowały plakaty wyborcze swoich kandydatów, z których stworzona została prezentacja wszystkich ubiegających się o miejsce w Samorządzie Uczniowskim. Ogłoszenie wyników miało miejsce 1 października br., a ich oficjalne ogłoszenie odbyło się podczas uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Adrian, a jego zastępcami Jakub (z SPdP) oraz Julia z SPN. Członkami Samorządu Uczniowskiego zostali także Krystyna, Hanna, Kacper, Jakub, Filip, Zuzanna, Filip i Kamil.