Zimą tego roku Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs KORONA KRÓLEWSKA.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie jednej korony (w ramach klasy lub Zespołu R-W) w formie przestrzennej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Techniki plastyczne/techniczne można było mieszać wedle uznania.
Cele konkursu:
– zacieśnianie więzi klasowych/zespołowych przez wspólne spędzanie czasu na twórczej pracy;– rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej uczniów/uczestników ZR-W w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych/technicznych;– rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Komisja konkursowa, w skład której wchodzili członkowie Samorządu Uczniowskiego, w piątek 10 lutego 2023 r. dokonała oceny prac i przyznała trzy nagrody. Organizatorzy serdecznie gratulują klasom 3/4B, 4/5A i 1B/6D oraz Zespołowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu E, nagrody i dyplomy zostaną wręczone po feriach zimowych.