Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Agata Rybak
Zastępca Przewodniczącego: Małgorzata Żurawska
Skarbnik: Małgorzata Hożejowska
Sekretarz: Robert Kopański

Kontakt:

Mail: radarodzicowskuterowa@gmail.com

Nr r-ku bankowego: 42 1020 1042 0000 8202 0427 2191