DYREKTOR – JAROSŁAW ROLA
WICEDYREKTOR – MONIKA KŁYKOCIŃSKA

Klasa 1A 2A 3A

Klasa 1B SPdP 6D SP

Klasa 2B 3B i ZR-W B

Materiały opracowane przez nauczycieli Szkół Niepublicznych przy FPLzN zawierają znaki graficzne PCS z programu Boardmaker firmy Tobii Dynavox lub piktogramy PIC lub symbole Mówik.