ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2022/23 odbyło się w ogródku szkolnym w strugach deszczu… Obejrzeliśmy występy muzyczne uczniów, wysłuchaliśmy mów podsumowujących rok szkolny Dyrekcji. Podziękowaliśmy wielu osobom za ich tegoroczny trud, zespołom klasowym za udział w konkursach. Pożegnaliśmy kończących edukację uczniów i odchodzących z pracy nauczycieli. A teraz już wakacje czas zacząć!