Wybory do Samorządu Uczniowskiego przy ulicy Skuterowej trwały dwa dni. Formuła wyborów polegała na wewnętrznym wyborze reprezentanta danej klasy/Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego spośród głosów uczniów/uczestników i personelu obecnego danego dnia w danej klasie/zespole. Wybrany kandydat przechodził na kolejny etap wyborów, już szkolnych. W międzyczasie była możliwość prowadzenia kampanii wyborczej przez zaproponowanie plakatu ze zdjęciem/hasłem wyborczym. Wybory szkolne polegały najpierw na obejrzeniu prezentacji, w skład której wchodziły plakaty wyborcze wszystkich kandydatów, a następnie na zaznaczeniu na karcie wyborczej wybranego pretendenta i przekazania kart do urny wyborczej. Po podliczeniu głosów przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego wyłoniono nowy, obowiązujący na rok szkolny 2022/2023, skład Samorządu Uczniowskiego na czele z Przewodniczącym (Jakubem) i zastępcą (Hubertem). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy życząc sukcesów podczas piastowania tych zaszczytnych funkcji.