Letnie zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej
(tzw. Lato w  mieście) w tym roku odbywały się pod hasłem

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”.
Zapraszamy do obejrzenia filmowych relacji!

TYDZIEŃ DRUGI

TYDZIEŃ PIERWSZY