Wychowawca: Marta Kozłowska
Asystenci: Gabriela Oraszek, Marcin Bucyk