Wychowawca: Maria Stępniewska
Asystent: Gabriela Kulińska