Wychowawca: Barbara Olszowy
Asystent: Dorota Tywonek