W piątek 24 czerwca 2022 roku, w gronie uczniów i rodziców oraz pracowników, odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022. Wymienione zostały osoby, które kończą edukację i opuszczają mury szkoły. Wręczone zostały dyplomy dla uczniów i uczestników Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych jako uwydatnienie ich zaangażowania na rzecz placówki, w tym dla Przewodniczącego oraz jego zastępcy i pozostałych członków Samorządu Uczniowskiego. Nie obyło się bez radości z otrzymywanych słów wdzięczności dla rodziców działających na rzecz placówki. Uroczystość zakończona została inscenizacją rodziców z klasy 5/6/7/8 traktującą o komunikacji jako fundamencie współpracy z uczniami szkoły. Pożegnano także odchodzących z placówki pracowników życząc im sukcesów na dalszych ścieżkach kariery zawodowej. Uroczystość została zakończona życzeniami udanych wakacji pełnych odpoczynku i uśmiechu.