14 października 2021 roku przy ulicy Skuterowej, w związku z Dniem Edukacji Narodowej, odbyło się uroczyste Pasowanie Nowych Uczniów, Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego oraz Nadanie Aktów Awansu Zawodowego.
Uroczystość miała miejsce z zachowaniem wytycznych dotyczących sytuacji pandemicznej w kraju.
Przedstawieni zostali nowi uczniowie klas pierwszych i drugich oraz Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych Szkoły Podstawowej oraz klasy pierwszej i drugiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie i uczestnicy zostali pasowani na członków szkolnej społeczności przez Dyrektora Szkół, a wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami złożyli ślubowanie oraz otrzymali dyplomy, tarcze oraz upominki. Następnie ogłoszony został nowy skład Samorządu Uczniowskiego, który 30 września br. został wybrany przez szkolną społeczność uczniów, uczestników oraz personelu.
Przewodniczącym Szkoły został Adrian ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy, a jego zastępcami Jakub z tejże samej placówki oraz Julia ze Szkoły Podstawowej.
Wymieniono także ośmiu członków Samorządu Uczniowskiego (uczniów i uczestników Szkoły Podstawowej oraz uczennicę Szkoły Przysposabiającej do Pracy). Nowy Przewodniczący został zaprzysiężony na swoim stanowisku i na jego ręce został złożony identyfikator Samorządu Uczniowskiego.