Wychowawca: Milena Bednarska
Asystentka: Iwona Pałatowska

Materiały opracowane przez nauczycieli Szkół Niepublicznych przy FPLzN zawierają znaki graficzne PCS z programu Boardmaker firmy Tobii Dynavox lub piktogramy PIC lub symbole Mówik.