Wychowawca: Anna Mielecka
Asystentka: Ewa Reguła-Zawalich
Asystent: Maciej Duk

Znaki graficzne PCS pochodzą z programu Boardmaker firmy Tobii Dynavox