Wychowawca: Anna Mielecka
Asystentka:
Asystent: Maciej Duk

Znaki graficzne PCS pochodzą z programu Boardmaker firmy Tobii Dynavox