W piątek 25 czerwca 2021 roku, w szkolnym ogrodzie, odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021. Poza uczniami i uczestnikami Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych, ich rodzicami i opiekunami oraz nauczycielami pojawił się dyrektor Szkół, prezes Zarządu, wicedyrektor i pełniąca funkcję wicedyrektora.
Podczas uroczystości pożegnano uczniów i uczestników ZR-W, którzy w tym roku kończyli edukację. Wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki członkom Samorządu Uczniowskiego oraz zreferowano działalność Samorządu i szkolnego koła PTTK w bieżącym roku szkolnym.
Uroczystość została zakończona performance’em w wykonaniu zespołu klasowego ZRW/7/8/C, którzy wraz z wychowawcą, nauczycielami i asystentami podsumowali swoje dotychczasowe istnienie w artystyczny i wzruszający sposób.
Podziękowano także rodzicom, którzy w sposób szczególny angażowali się we współpracę z placówką (m.in. Członkom/Założycielom Fundacji).
Pożegnano także kilka osób z kadry, które zakończyły dotychczasową współpracę.
Spotkania klasowe odbyły się, ze względu na trwające nadal obostrzenia, w szkolnym ogrodzie.