Wychowawca: Anna Mielecka

Asystenci: Ewa Reguła-Zawalich, Andrzej Straucholt

Znaki graficzne PCS pochodzą z programu Boardmaker firmy Tobii Dynavox