Wychowawca: Izabela Kowalewska-Kozak

Nauczyciel: Ewa Gruszczyńska

Asystent: Maciej Szulc