Wychowawca: Monika Kozon

Asystentka: Magdalena Skotnicka

ZAJĘCIA W KLASIE

ZAJĘCIA KULINARNE

WYDARZENIA
SZKOLNE I KLASOWE

WYCIECZKI