Wigilia szkolna odbyła się dnia 20.12.2019 r. Dyrekcja Szkoły i Pani Prezes Fundacji odwiedzili Uczniów i ich Rodziców w klasach i zespołach, składając im przy tej okazji świąteczne życzenia.

Spotkanie wigilijno-opłatkowe upływało w miłej atmosferze, a uświetniało je wspólne kolędowanie bądź kolędy płynące z głośników naszego szkolnego radiowęzła. Klasy były świątecznie udekorowane, a choinki pięknie ozdobione. Pod białym obrusem znalazło się sianko, a my zgodnie z polską tradycją podzieliliśmy się opłatkiem. Atmosfera tego święta była cudowna, a blasku dodawały światełka na choinkach. Na stołach znalazły się tym razem nie tylko pyszne potrawy, ale także piękne stroiki. Świętowano kameralnie w klasach, a także w klasach łączonych. Szczególnymi gośćmi podczas Wigilii byli Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów. 

Do każdej klasy/zespołu po raz pierwszy w historii szkoły dotarł Święty Biskup wraz z Aniołkiem wręczając uczniom prezenty. W tym miejscu pragniemy bardzo podziękować Biskupowi – Panu Krzysztofowi i Aniołkowi – Pani Anecie za udział w tym cudownym przedsięwzięciu.

Ponadto tego dnia w szkole odbył się konkurs na Najpiękniejszy stroik na stół wigilijny. Szanowne Jury konkursu zdecydowało, że spośród 10 zgłoszonych stroików aż cztery zajęły równorzędne miejsca i ich twórcy z klas/zespołów otrzymali Dyplomy za Najpiękniejszy stroik na stół wigilijny. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali Dyplomy za udział w/w konkursie.

Kolejna Wigilia już za rok!
Zespół ds. Wigilii
M. Kurpińska & G. Kulińska & A. Mielecka