Warsztaty Żywej Historii

22 listopada 2019 roku na terenie naszej szkoły odbyły się Warsztaty Żywej Historii. Ich celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z postacią działaczki charytatywnej, Hanny Chrzanowskiej. Gościem specjalnym warsztatów była krewna Hanny Chrzanowskiej Pani Małgorzata Dobrogojska. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z życiem i działalnością patriotyczną Pani Chrzanowskiej, obejrzeli prezentację przygotowaną przez organizatorów oraz krótki dokument, w którym osoby znające osobiście Panią Chrzanowską wspominały swoje z nią relacje. Hasłem przewodnim spotkania było „Odnajdowanie sensu życia w pomocy drugiemu człowiekowi”.