Wrzesień

Zajęcia komputerowe

Zajęcia klasowe

Wycieczka do ZOO

Rewalidacja z Panem Jackiem