WF

Hipoterapia

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – zajęcia sportowe

Sanki

Zajęcia z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne