Pierwszy Dzień Wiosny

Zmęczona złą pogodą Szkoła zebrała się 21.03.2019, aby zdecydowanie i nieodwołalnie rozstać się z zimą. Każda klasa przyniosła własnoręcznie zrobione Marzanny. Jako symbole zimy zostały one odpowiednio potraktowane – utopione i zniszczone!
W związku z naszym działaniem nastała WIOSNA, którą będziemy się cieszyć wiele dni. Podczas wspólnego spotkania przypominaliśmy sobie trudy zimy i raczyliśmy zmysły kolorami, zapachami i dźwiękami utęsknionej wiosny.
Bawiliśmy się przednio i przekonani jesteśmy, że dzięki naszej energii zima prędko nie wróci.