koniec roku szkolnego na Białołęce

W środę 19 czerwca 2019 uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2018/2019.
Sztandar szkoły wprowadzili uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy: Julia i po raz ostatni Sebastian oraz Paweł.
Po odśpiewaniu hymnów państwowego i szkolnego wysłuchaliśmy przemówień Dyrekcji, przedstawiciela Rady Rodziców i opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
Następnie wszyscy absolwenci szkół Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki oraz świadectwa.
Potem wysłuchaliśmy części artystycznej – koncertu Piotra – przygotowanej z Paniami Patrycją, Martą i Małgosią.
Rozstrzygnięty został także konkurs na książeczki sensoryczne realizowany przez klasy i indywidualnie przez uczniów i Rodziców. Werdykt jury ogłosiły i nagrody zwycięzcom wręczyły Panie Dorota i Małgorzata. Wśród zwycięzców znaleźli się Kacper z Mamą, klasy Pani Moniki, Barbary, Anety oraz Pana Jacka, a także Pani Ewa. Wszystkie bardzo pomysłowe książeczki można będzie wypożyczać ze szkolnej biblioteki już po wakacjach.
W tym roku szkolna „Katedra Wychowania Fizycznego” postanowiła wyróżnić Pawła za szczególne osiągnięcia sportowe.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów wszystkim przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, którzy reprezentowali szkołę w minionym roku oraz pamiątkowych podziękowań za udział w charytatywnych i konkursowych akcjach Samorządu Uczniowskiego.
Następnie Dyrekcja szkoły złożyła podziękowania Rodzicom za organizację szkolnych wydarzeń – Pikniku Patriotycznego i Dnia Dziecka oraz wszystkim przedstawicielom Rady Rodziców.
W tym roku także Rada Rodziców wyróżniła pracowników szkoły, wśród nominowanych byli liczni nauczyciele i asystenci, ale laury zwycięstwa odebrały Panie Barbara, Dorota, Agata, Małgorzata i Monika oraz Pan Jędrzej.
Dyrekcja podziękowała następnie naszej szkolnej pielęgniarce – Pani Renacie oraz wręczyła nagrody Dyrektora nauczycielkom Paniom Agacie i Ewie, a także pracownikom administracyjnym: asystentce Pani Beacie oraz członkiniom Zarządu Paniom Krystynie i Monice.
Wszystkim wyróżnionym podczas uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2018/19 serdecznie gratulujemy:)
Później pożegnaliśmy naszych wieloletnich pracowników – Panią psycholog Małgorzatę i wychowawcę Panią Annę.
A na koniec znowu część artystyczna, muzyczne życzenia „Sobie i Wam” – niespodzianka od najbardziej rozśpiewanych nauczycieli:)

Do zobaczenia we wrześniu, życzymy wszystkim udanych i rozśpiewanych, pełnych przygód wakacji!

Już za parę dni, za dni parę,
Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras, bądźcie zdrów,
Do widzenia wam, canto cantare.

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.

Lato, lato, nie płacz czasem,
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,
Przyjedziemy lada dzień. (…)

fragment piosenki pt. LATO, LATO; muz. W. Krzemiński, sł. L. J. Kern