Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 10 lutego – 23 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2019 r.
11 listopada 2019 r.
1 stycznia 2020 r.
6 stycznia 2010 r.
1 maja 2020 r.
11 czerwca 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy) 12 września 2019 r. – Wawer
16 września 2019 r. – Białołęka
30 stycznia 2020 r. – Wawer
3 lutego 2020 r. – Białołęka
15 czerwca 2020 r. – Białołęka
18 czerwca 2020 r. – Wawer
Terminy związane z klasyfikacją
semestralną i roczną
30 stycznia 2020 r. – Wawer
3 lutego 2020 r. – Białołęka
22 czerwca 2020 r. – Białołęka
23 czerwca 2020 r. – Wawer