Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć 11 listopada 2020 r.
1 stycznia 2021 r.
6 stycznia 2021 r.
3 maja 2021 r.
3 czerwca 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć 14 października 2020 r.
2 listopada 2020 r.
4 stycznia 2021 r.
5 stycznia 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
Zebrania z rodzicami (nauczyciele wychowawcy)1 6-16 października 2020 r. – Białołęka
7-19 października 2020 r. – Wawer
2-12 lutego 2021 r. – Białołęka
3-15 lutego 2021 r. – Wawer
15-24 czerwca 2021 r. – Białołęka
15-24 czerwca 2021 r. – Wawer
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną2 1 lutego 2021 r. – Białołęka
2 lutego 2021 r. – Wawer
14 czerwca 2021 r. – Białołęka
15 czerwca 2021 r. – Wawer

1 Ze względów sanitarno-epidemiologicznych zebrania odbywają on-line za pomocą aplikacji Teams
2 jw.