REKRUTACJA
W chwili obecnej Szkoły przy ulicy Skuterowej 9 nie prowadzą naboru na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła
Podstawowa
Niepubliczna

Szkoła
Przysposabiająca
do Pracy

Pozaszkolna
Placówka
Specjalistyczna

Wczesne
Wspomaganie
Rozwoju