Organ prowadzący placówki:

Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

KRS 0000718720
NIP 5223113784
REGON 369481605
nr konta 63 1020 1042 0000 8802 0383 8026
siedziba Warszawa 02-001 Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10

Prezes Zarządu – Krystyna Nyc-Gepchard
Członek Zarządu – Beata Stańczak
Członek Zarządu – Monika Katarzyna Kłykocińska