Szkoły przy FPLN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

kontakt

 

Szkoła Podstawowa Niepubliczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
03-995 Warszawa
ul. Bronowska 18
tel. 501938910
tel.22 6660877 wew. 700
nip:  522-26-20-941
regon: 146439895

Szkoła wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 2s. (zgodnie z zaświadczeniem nr 7/s/92 [4]).
Bardzo prosimy o wpłacanie darowizn na cele oświatowe na nr konta:

28 1240 6218 1111 0000 4619 5016


Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy FPLN

04-872 Warszawa, ul. Bronowska 18
z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe”
—————————————————————————————————————————————————–

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
03-995 Warszawa
ul. Bronowska 18
tel. 503807322
tel.22 6660877 wew. 700
nip: 522-26-22-130
regon: 146441099

Placówka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 70 w. (zgodnie z zaświadczeniem nr 163/w/01 [4]).

—————————————————————————————————————————————————–

INTERAKTYWNA MAPA

Szkoła Podstawowa Niepubliczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9
tel. 502237211
tel.22 6660877 wew. 100
nip:  522-26-20-941
regon: 146439895

e-mail: szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Szkoła wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 2s. (zgodnie z zaświadczeniem nr 7/s/92 [4]).

Bardzo prosimy o wpłacanie darowizn na cele oświatowe na nr konta:

28 1240 6218 1111 0000 4619 5016


Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy FPLN

03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9
z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe”

—————————————————————————————————————————————————–

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9
tel. 502237211
tel.22 6660877 wew. 100
nip: 522-28-72-826

regon: 146444146
e-mail: szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Szkoła wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 11s. (zgodnie z zaświadczeniem nr 1/s/07 [1]).

Bardzo prosimy o wpłacanie darowizn na cele oświatowe na nr konta:

52 1240 6218 1111 0010 1647 7824

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy FPLN
03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9
z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe”

—————————————————————————————————————————————————–

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
03-114 Warszawa, ul. Skuterowa 9

tel. 502237211
tel.22 6660877 wew. 100
nip: 522-26-22-130
regon: 146441099
e-mail: szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Placówka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem: 70 w. (zgodnie z zaświadczeniem nr 163/w/01 [4]).

—————————————————————————————————————————————————–

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
Organizacja Pożytku Publicznego

01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 60
tel. 22 664 92 74, 22 666 08 77
nip: 5261016592
regon: 001282472
krs:0000142553

nr konta: 11 1020 1156 0000 7102 0054 7919