Wychowawca: Faustyna Chwalczuk
Asystentka: Magda Wadecka

Góra Grosza

Bal postaci z bajki


 

Dogoterapia


Teatr lalkowy

Malowanie

Ruch

Gra na instrumentach

Warsztaty Świąteczne


 

Zajęcia malarskie