Wychowawca: Agnieszka Wiśniewska
Asystent: Krzysztof Samoraj