Szkoły przy FPLN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

ZRW-F

zrw-f

kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć galerię

Wychowawca: Aldona Wicińska
Nauczyciel wspomagający: Milena Bednarska

Późniejsze lata