Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Gimnazjum Niepubliczne

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Sekretariat
tel. 022 666 08 77
fax. 022 864 30 53
ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 4
01-943 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Wielkanoc » gazetka wielkanocna


Leave a Reply